Contributie en ledenadministratie

Lid worden

Lid worden kan heel eenvoudig door op de volgende link te klikken en het inschrijfformulier in te vullen: 

Inschrijfformulier

 

Opzeggen

Opzeggen kan door contact op te nemen met de ledenadministratie:

Henk Koehorst
De Rietgans 105
7905 GP Hoogeveen

0528-230923

 

Contributies seizoen 2021/2022

De contributie wordt per kwartaal, per automatische incasso of per acceptgiro geïnd. U kunt er ook voor kiezen om de contributie zelf over te maken. Hiervoor ontvangt u dan per kwartaal een factuur van ons.


Girorekening Smash: NL80INGB0005226104

 

De duur van uw lidmaatschap is voor minimaal 1 seizoen dat loopt van 1 augustus tot en met 31 juli en wordt automatisch verlengd.

 

Groepen

Jeugd Kwartaal Seizoen
Starters € 37,00 € 148,-
Wedstrijd € 42,25 € 169,-
Senioren
Recreanten woensdagochtend € 37,00 € 148,-
Recreanten één avond (ma, di of do) € 46,25 € 185,-
Recreanten twee avonden € 69,75 € 279,-
Wedstrijdspelers * € 49,25 € 197,-
Toeslagen
Competitie senioren € 15,75 € 63,-
Veren shuttles € 17,75 € 61,-

* Bij de wedstrijdspelers komen de toeslagen voor competitie en/of veren shuttles over de basiscontributie heen.

 

Bondscontributie

Een keer per seizoen wordt er bondscontributie geïnd. Doorgaans zal dit gebeuren samen met de contributie-inning van het 3e kwartaal (begin februari). 
 
Als vereniging zijn we lid van de bond en dat heeft als gevolg dat al onze leden ook lid van de bond moeten worden. Dit brengt ons als vereniging vele voordelen. Welke voordelen dit zijn kunt u hier lezen.
 
Voor 2021 bedraagt de bondscontributie per lid €14,55 per jaar. 
 
Deze zult u moeten betalen indien u op enig moment gedurende het kalenderjaar 2021 actief lid bent van badmintonvereniging Smash.
 

 

Muntjes

Omdat wij als vereniging flexibel willen zijn in het aanbieden van badminton hebben wij een muntsysteem ingevoerd. Tegen betaling van € 12,- krijg je vier muntjes. Tegen inlevering van een muntje kan er extra gespeeld worden op de andere avonden. Er zit geen uiterste "gebruiksdatum" aan de munten.

Ga voor meer informatie naar de coördinator van die avond. Wie dit zijn, is te vinden op de pagina: Bestuur en commissies.

 

Blessures

Omdat het kan gebeuren dat je tijdens je lidmaatschap geblesseerd raakt en tijdelijk niet kunt badmintonnen, bestaat er in sommige gevallen de mogelijkheid dat je op de blessurelijst kunt komen te staan. Het zou jammer zijn dat je het lidmaatschap opzegt en weer inschrijfgeld moet betalen bij het opnieuw aanmelden. Je betaalt voor de tijd dat je op de blessurelijst staat geen contributie, met uitzondering van het bondsgeld.

Voorwaarden om op de blessurelijst te komen staan:

  • Op de blessurelijst geplaatst worden gaat altijd in overleg, maar is niet vanzelfsprekend.
  • Je houdt de ledenadministratie op de hoogte van je blessure.
  • Na een half jaar wordt er overlegd of je nog op de blessurelijst kunt blijven staan.
  • Bondsgeld moet altijd betaald worden.
  • Mocht je tijdens je blessure niets van je laten horen, dan zal na een half jaar de contributie inning weer in gang gezet worden.

Zoeken

Snel iets vinden op de website? Probeer het via de zoekfuntie…

Nieuwsbrief

Laat hier uw email adres achter en ontvang bij de volgende zending automatisch onze nieuwsbrief!

Direct contact

Wij zijn er trots op dat we worden gesponsord door